Välj en sida

Publicerat

Här förtecknas böcker, läromedel och broschyrer som jag har skrivit och/eller medverkat i. Ordningen är inte kronologisk.

Under flera perioder har jag varit projektanställd som radio-, TV- och tidningsjournalist. Då har frilansproduktionen av naturliga skäl varit mindre intensiv. Några av mina publikationer finns på bibliotek. Observera att jag bytte efternamn 1993 från Nordberg till Östergren. Min fru godtog inte kompromissen Nordost.

bronBron – Reportagebok om bygget av Johanneshovsbron i Stockholm. Byggförlaget 1984.
Ett av mina roligaste projekt. Fotografen Martin Nauclér dokumenterade bygget nästan dagligen i flera år med totalt 8 000 bilder. Jag kom in i projektet sista året, intervjuade och skrev ett manus om människor, teknik och organisation kring en bro.

rehabguideRehabiliteringsguide TYA – TYA 2012.
En 20-sidig broschyr för arbetsgivare om arbetslivsinriktad rehabilitering i transportbranschen. Viktigt ämne på en allt hårdare arbetsmarknad.

 

BYAhandbokArbetsmiljöhandbok BYA – arbetsmiljökunskap för bevakningsbranschen. BYA 2009 (rev 2011).
Kort grundkurs för Väktargymnasiet och drygt 100 sidor uppslagsbok framför allt för chefer och skyddsombud. Jag skrev manuset på en webbplats där projektets referensgrupp kunde kommentera och komplettera texten.

 

BYAhandbok2012Arbetsmiljöhandbok BYA – BYA 2012.
Utvidgad och uppdaterad upplaga av handboken ovan. 200 sidor som kan laddas ner gratis i en PDF-fil (ny uppl 2014) med länkade sökord (mycket praktiskt).

Har även stått för disposition och textredigering av BYAs/Prevents checklistor Bevakning.

 

 

byggByggarna och maskinerna – En byggingenjörs historia. Byggförlaget 1992.
Folke Marmståls egna bilder från en lång karriär som byggingenjör är stommen i den här berättelsen om hur byggandet utvecklades i Sverige, framför allt under efterkrigstiden. Bildredaktör och spökskrivare var mina roller i projektet.

 

guide_skyddsombGuide för skyddsombud – TYA 2011.
Effektiv samverkan i arbetsmiljöarbetet kräver att skyddsombud och chefer har likvärdiga kunskaper. Fickformat.

guide_cheferGuide för chefer – TYA 2011.
Effektiv samverkan i arbetsmiljöarbetet kräver att skyddsombud och chefer har likvärdiga kunskaper. Fickformat.

Skift_nattarbeteBättre skift- och nattarbete – Liten handbok för transportbranschen. TYA 2010.
Önskar jag hade fått det här uppdraget innan jag arbetade natt på SR Ekot på 90-talet. Många goda arbetsmiljöråd i skriften.

 

 

fotbFotbollsmatchen – Lästräningsbok för lågstadiet. Liber 1981.
Min första bok. En uppdiktad historia bildsatt som en stillbildsfilm av fotograf Martin Nauclér. Hammarbystjärnan Micke Rönnberg och en 10-årig flicka i huvudrollerna.

 

riskverktyg_BYA_webbVerktyg Riskhantering Bevakning – Tänk och metod vid riskbedömning. BYA/Prevent 2009.
Fantastiskt intressant uppdrag där jag fick tillfälle att lära mig allt om en metod för riskbedömning. Komplettering och bearbetning för bevakningsbranschen av en Prevent-skrift tillsammans med RSO Ulf Jarnefjord.

arkiArkitekter berättar – om arkitekturens ytor. Byggförlaget 1990.
Omarbetning till intervjubok av en grupp arkitektstudenters utfrågningar av ledande arkitekter om materialval i fasader.

inhyrningTYAHyr in arbetskraft säkert – Vägledning för företag och skyddsombud i transportbranschen. TYA 2011.
Snabbt och enkelt producerat manus tack vare redaktören Leif Lanninges gedigna research.

 

SO_handbokFälthandbok Skyddsombud Bevakning – Handbok i fickformat för SO, HSO och RSO (medförfattare). BYA 2010.
Liten men faktaspäckad och naggande god.

at_handbokFälthandbok Arbetsmiljö Bevakning – Handbok i fickformat för arbetstagare (medförfattare). BYA 2009.
Lika läcker som föregående fickhandbok.

saga

Saga på scen – Lästräningsbok för lågstadiet. Liber 1982.
”Stillbildsfilm” av händelser kring uppsättningen av en skolversion av Brechts pjäs Den kaukasiska kritcirkeln med bland andra Claes Malmberg på scenen.

 

bev_lokalBättre bevakningslokaler – Råd och regler vid ny- och ombyggnad (medförfattare). BYA 2011.
Textredigering av egna och andras texter till en samlingsvolym som ger chefer och skyddsombud i bevakningsföretagen underlag för att kunna påverka hur kunderna utformar väktarnas arbetsmiljö.

 

sifLagar och avtal i den svenska modellen – Läromedel för förtroendevalda i fackförbundet SIF. TBV 1985.
En av bildningsförbundet TBVs föreläsare hade sammanställt sina anteckningar i ett manuskript som krävde textbearbetning. Jag kompletterade med ett omfattande avsnitt om den fackliga tjänstemannarörelsens historia.

overtÖvertalig – Intervjuer med statsanställda som påverkats av rationaliseringar. SIPU 1987.
Några drabbades hårt av omplaceringen, andra fick det bättre. Intervjuer också med tjänstemän på Trygghetsrådet och med Statskontorets dåvarande generaldirektör Claes Örtendahl.

 

bkProjektrapport butikskontroll – Undersökning av butikskontrollanters arbetsmiljö (intervjuare och medförfattare). BYA 2011. Ladda ner pdf på www.bya.se.
Intressant projekt som gav inblickar i en del av bevakningsbranschen som har en mycket sällsam arbetsmiljö. Kontrollanterna kläms mellan krav från kunder, arbetsgivare och sig själva. Projektledare Mikael Bron.

rehabFörebygg – utred – rehabilitera – Broschyr om hälsa och ekonomi. TYA 2005.
Broschyren fick mycket stor spridning i branschen. Intressant layout med flikar istället för innehållsförteckning.

 

etikOmdömet som resgods – Om etik i transportbranschen (textbearbetning). TYA 2001.
Mycket intressant läromedel för en bransch där många av arbetstagarna har arbetsuppgifter som kräver snabba och självständiga ställningstaganden till vad som är rätt och fel.

 

BYA178Väktarens arbetsmiljö – Broschyr (medförfattare). BYA 2011.
Skriften kan sägas sammanfatta boken om riskhantering (se ovan) för chefer och skyddsombud i bevakningsbranschen.

 

 

petroPetroleumpärmen – Handbok om arbetsmiljön i oljebranschen. TYA 2000.
Mitt första experiment med att låta en referensgrupp granska och kommentera manus under skrivandets gång genom att lägga upp det på en webbplats, ungefär som dagens bloggar.

 

logiLogistikkedjan – Läromedel. TYA 2000.
Omfattande textebearbetningsuppdrag om ett mycket intressant område. Målgruppen var handelsanställda.

 

 

 

lastLastning och säkring av gods – Lärobok översatt till flera språk för användning inom EU. TYA 2000.  Jag skrev också och läste in speakermanus till en utbildningsfilm i samma ämne.

 

 

vardeVärdetransport – Läromedel. BYA 2003.
Intressanta intervjuer bl. a. med en kriminalpolis och en brutalt rånad värdeväktare.

 

 

bevakArbetsmiljö i bevakningsbranschen – Handbok. TYA 2004.
En första version av Arbetsmiljöhandbok BYA (se ovan).

Skicka kommentar