Om Twitter-experimentet SOchef

EDIT okt 2014: Sorry, projektet nedlagt.

Det pågår en twitterstafett som syftar till att sprida kunskap om arbetsmiljö och bygga ett nätverk av arbetsmiljöintresserade i sociala medier.
Twitter-projektet kallas SOchef – ett icke-kommersiellt och partsneutralt experiment som drivs av mig, Nils Östergren, frilansskribent på NyArbetsmiljo.se. 

Sedan september 2012 gäst-twittrar chefer och skyddsombud (och motsvarande) en vecka i stöten på stafett-kontona @ArbetsmiljoChef och @Skyddsombud. Gästerna twittrar om arbetsmiljöarbete i vardagen, svarar på frågor och utbyter erfarenheter med varandra och med de sammanlagt över 2.000  följarna. Föreslå gärna gäst-twittrare.

Se här vilka som har twittrat och vad.

Det finns flera stafettkonton som sprider kunskap och opinion på Twitter, t.ex. @Sweden och @Akademikerliv. Projektet SOchef försöker gå ett steg längre för att främja dialog och förståelse genom att sammanföra twittrare som representanter parter. Därmed blir frågor mer allsidigt besvarade och ibland uppstår något som liknar en paneldiskussion mellan experter. Publiken – twitterföljarna – uppmanas att delta.

Collage

De två stafettkontona följer varandras följare och bildar därmed ett mångfacetterat  nätverk – en guldgruva för den som letar efter arbetsmiljöintresserade i alla ”läger” att följa. Nätverket kan bidra till ökad förståelse för parternas förutsättningar i den samverkan om arbetsmiljön som är en skyldighet. Följ alltså båda kontona.

I april 2013 hade 15 chefer och 15 skyddsombud gästtwittrat ”i par”. I fortsättningen kan det hända att bara ett av stafettkontona är bemannat, bland annat pga av svårigheter att värva chefer framför allt från näringslivet.

Flera följare har valt att också gå med i Facebook-gruppen SO CHEF, där det finns mer textutrymme för att ställa och besvara frågor. Gruppen är än så länge inte lika stor som stafettkontonas följarantal. Framför allt saknas chefer.

På @Skyddsombud gästtwittrar personer som har kunskaper om och erfarenheter av arbetsmiljöfrågor i ett arbetstagarperspektiv. Ofta är de aktiva eller tidigare skyddsombud, arbetsmiljöombud, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, studerandeskyddsombud, ledamöter av skyddskommittéer osv.

På @ArbetsmiljoChef twittrar representanter för arbetsgivarsidan som på ett eller annat sätt har kunskap om och erfarenheter av arbetsmiljöfrågor, t ex arbetsgivare, chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter av arbetsgivaren, HR-personal mm.

Observera att du måste inte vara arbetsmiljöexpert för att gästtwittra och du får använda stafettkontot till det du vill och behöver (utom till att propagera):

  • Du kanske är ny som chef med arbetsmiljöuppgifter och vill ta tillfället att ställa frågor och bolla idéer med de många arbetsmiljökunniga följarna.
  • Du är kanske regionalt skydds- eller arbetsmiljöombud och vill dela med dig av dina kunskaper till mindre erfarna arbetstagarrepresentanter och chefer.
  • Eller så vill du helt enkelt bara twittra om ditt arbetsmiljöarbete en vecka, som en dagbok.

Experimentet behöver stöd. Bästa sättet är att gästtwittra eller tipsa mig om andra. En veckas twittrande. Inga regler och krav annat än arbetsmiljöintresse, diskussionslust och lite mer tid än vanligt att twittra just den veckan. Stöd också experimentet genom att hjälpa till med den löpande utvärderingen.

Läs senaste nytt i bloggkategorin SOchef på NyArbetsmiljo.se och på Nils Östergrens Twitterkonto.

Press om projektetHallå där Tina Tenggren Lärarnas Nyheter nov 2012. Hallå där Johan Karlsson Kommunalarbetaren nov 2012. Skyddsombud möts på Twitter Kommunalarbetaren okt 2012. Arbetsmiljöparter sammanförs Kvalitetsmagasinet okt 2012. SOn och chefer möts på Twitter Du&jobbet okt 2012. Twitterkonto till låns för SO Arbetsliv sept 2012. Chefer tysta i sociala medier Arbetsliv maj 2013. Vi måste utbyta erfarenheter Dagens Arbete sept 2013.

Börja Twittra: Bra guide till Twitter som är ett opretentiöst fikarum med både allvar och humor.

Läs gärna Arbetsmiljöverket om Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet?

Nils Östergren
På Twitter