Välj en sida

Ny Arbetsmiljö

Nils Östergren - frilansskribent och speakerröst

Denna webbplats har varit ett nav för Nils Östergrens tidigare verksamhet som journalist och arbetsmiljöskribent. Den verksamheten är nedlagd. Nu utför Nils Östergren talinspelningar i egen studio som speakerröst, berättarröst, reklamröst och voiceover samt annan ljudproduktion. Se http://NilsOstergren.com.

Webbplatsen hade tidigare information om ett antal aktiviteter, konton och sidor om arbetsmiljö i sociala medier som Nils Östergren startade och administrerade t.o.m. 2014. Det arkivet är inte längre tillgängligt. 

nils.ostergren@gmail.com

r

Viktig info till dig som använder Google-skriptet Skyddsrond 1.0, som tidigare gavs bort på den här webbplatsen:
1 Öppna kalkylarket, klicka på menyn Verktyg och välj Skriptredigerare.
2 Klicka på menyn Redigera och välj Sök och ersätt.
3 Sök DocsList och ersätt med DriveApp (viktigt att du inte får med något mellanslag om du kopierar orden från denna text).
4 Spara (klicka på diskettsymbolen).
Nu bör skriptet fungera igen.