Nils Östergren – frilansskribent

Textredigerar manus och skriver böcker, broschyrer, läromedel, videomanus mm – framför allt om arbetsmiljö.

Ge mig ditt manus så ser jag till att det blir korrekt och får flyt. Gratis textprov och snabb prisuppgift.

Allhelgonagatan 5, 118 58 Stockholm
070 55 99 080
nils.ostergren@gmail.com

OBS!
Denna webbplats har sidor och arkiverar information om min verksamhet som initiativtagare till och administratör av ett antal konton och sidor i sociala medier om arbetsmiljö. Den verksamheten upphörde 2014. Informationen är alltså inaktuell.


Viktig info till dig som använder Google-skriptet Skyddsrond 1.0, som jag tidigare gav bort på den här webbplatsen:

1  Öppna kalkylarket, klicka på menyn Verktyg och välj Skriptredigerare.
2  Klicka på menyn Redigera och välj Sök och ersätt.
3  Sök DocsList och ersätt med DriveApp (viktigt att du inte får med något mellanslag om du kopierar orden från denna text).
4  Spara (klicka på diskettsymbolen).

Nu bör skriptet fungera igen.